Επωνυμία εταιρίας: MODUS TECHNICA I.K.E.
Διεύθυνση: 17ο ΧΛΜ Λ. ΝΑΤΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – Τ.Κ. 19300
Α.Μ. Γ.Ε.Μη: 135350307000
Εταίροι: ΜΟΥΔΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – Γ. Νικολαΐδη 77, Νίκαια, Πειραιάς (Μετρητά στο κεφάλαιο)
CASTELL SHIPPING ΕΠΕ – High Road 869, London, U.K. (Μετρητά στο κεφάλαιο)
Εταιρικό κεφάλαιο: 1.000,00€
Διαχειριστής: Αλεξιάδης Ευθ. Βασίλειος – Ευκλείδου 2, Κηφισιά

Επαναληπτική Πρόσκληση - 30.8.18
Πρόσκληση